شنبه, 18 ارديبهشت 1400
شناسه خبر:837

مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی از اولویتهای سازمان امور مالیاتی است

ابزار
  • انداز قلم
اقتصاد

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد:

 مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی از اولویتهای سازمان امور مالیاتی است

 

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد:

 مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی از اولویتهای سازمان امور مالیاتی است

 

به گزارش یزدنگاه، منوچهر اسدی اظهار داشت: فرار مالیاتی یک پدیده شوم است و کسانی که مرتکب فرار مالیاتی می شوند به سایر تولیدکنندگان که فعالیتی شفاف دارند ظلم میکنند; چرا که از همه مواهب موجود در این کشور از جمله امنیت، خدمات عمومی و ... استفاده می کنند و به جای پرداخت مالیات، از همه راهکارهای غیرقانونی استفاده می کنند تا مالیات و سهم خود را از هزینه های جامعه پرداخت نکنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد  با بیان اینکه در حال حاضر، مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی از اولویتهای سازمان امور مالیاتی می باشد اظهار نمود: عده ای عامدانه و به دلیل منافع شخصی و گروهی در مقابل قانون می ایستند واجازه نمی‌دهند اطلاعات شفاف در اختیار ما قرار بگیرد که این موضوع باعث بی عدالتی و فشار بر سایر مودیان مالیاتی که دارای فعالیتی شفاف هستند می گردد.

وی همچنین با اشاره به ماده 229 قانون مالیات های مستقیم اظهار داشت: رصد تراکنش های بانکی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور امری قانونی است و ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها می باشد.

وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی کشور براساس اصلاحیه 27/11/1380، از سال 1381 به بعد به اذن وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و از ابتدای مهرماه 1387 ( تاریخ اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده) با موافقت رئیس کل محترم سازمان می تواند به اطلاعات تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد و لذا دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی و اقدامات اجرایی مبتنی بر این دستورالعمل، عطف به ماسبق نمودن قانون نبوده است، بلکه صرفا شیوه نامه اجرایی حسابرسی تراکنش های بانکی بوده است که به جهت ایجاد وحدت رویه و اجتناب از بروز رفتارهای سلیقه ای تدوین و ابلاغ شده است.

 

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با تاکید بر اینکه  به هیچ وجه رصد تراکنش های بانکی تمامی مودیان از جمله تولیدکنندگان که فعالیتی شفاف دارند مدنظر سازمان امور مالیاتی نیست عنوان نمود: در یک سال گذشته تنها 40 مورد پرونده مالیاتی مربوط به تراکنش های مشکوک بانکی در استان تشکیل شده است که از همین تعداد محدود پرونده مالیاتی مبلغی به ارزش نزدیک به 45 میلیارد تومان مالیات تشخیص داده شده است که اقدامی موثر در زمینه کاهش بی عدالتی  مالیاتی بوده است.

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها